541 Хранителни технологии

Logo_ABC_obuch - Копие

 

541 Хранителни технологии

slide_1

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
541   Хранителни технологии
541030   Хлебар – сладкар
5410301   Производство на хляб
 и хлебни изделия
5410302   Производство на
 сладкарски изделия
2
 
2