525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Logo_ABC_obuch - Копие

 
525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

workhouse

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
525   Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
 
525010   Техник по транспортна
                техника
5250101   Автотранспортна
                 техника
5250102   Пътно – строителна
                 техника
3
 
3
 
525020   Монтьор на транспортна
               техника
5250201   Автотранспортна
                 техника
5250202   Пътно – строителна
                 техника
2
 
2
 
525060   Монтьор на подемно –
               транспортна техника
5250601   Подемно –
                 транспортна техника ,
                 монтирана на пътни
                 транспортни средства
5250602   Подемно –
                 транспортна техника с
                 електрозадвижване
2
 
 
 
2
 
525120   Работник по транспортна техника
5251201   Автобояджийство
5251202   Автотенекеджийство
1
1