523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Logo_ABC_obuch - Копие

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

network

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
523   Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523020   Монтьор по комуникационни  системи
5230201   Радио и телевизионна
                 техника
2
 
523050   Техник на компютърни
                системи
5230501   Компютърна техника и технологии
5230502   Компютърни мрежи
3
 
3
 
 
523060   Монтьор на компютърни
               системи
5230601   Компютърна техника и технологии
2