522 Електротехника и енергетика

Logo_ABC avto

522 Електротехника и енергетика

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
522   Електротехника и енергетика
522010   Електротехник
5220110   Електродомакинска
                 техника
3
 
522020    Електромонтьор
5220204   Електрообзавеждане на
                 производството
5220210   Електрически
                 инсталации
5220207  Електрообзавеждане на                 транспортна техника
5220211   Електродомакинска
                 техника
2
 
2
 
2
 
2
 
522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220306 Газова техника
5220308 Възобновяеми енергийни източници
3
3
 
522040   Монтьор на енергийни
               съоръжения и инсталации
5220406   Газова техника
5220408   Възобновяеми енергийни източници
5220409   Топлотехника
 
2
 
2
 
522050   Оператор на парни и водогрейни  съоръжения
 
5220501   Експлоатация на  парни и водогрейни съоръжения
2