542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

Logo_ABC_obuch - Копие

qualifications-a-career-being-a-Fashion-Design-Course-merchandiser

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
Професионално направление
Професия
Специалност
Степен  на проф. квал.
542   Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542040   Моделиер – технолог на
               облекло
5420401   Конструиране ,
                 моделиране и
                 технология на облекло
                 от текстил
3
 
542050   Оператор в производството
               на облекло
5420501   Производство на
                облекло от текстил
 
2
 
542110   Шивач
 
5421101   Шивачество
1