КАТЕГОРИЯ – Твк-Г-ХК

КАТЕГОРИЯ  -Твк-Г-ХК 
   
 
   91794                        r120sel
 
Лицата, придобили правоспособност за работа със земеделска и горска техника кат. „Твк-Г-ХК
имат право да работят самостоятелно с хидравлични кранове и челюстни товарачи.
Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания и да  :
       – са  навършили 18 години;
       – са придобили свидетелство за правоспособност от кат. „С“ или  „Ткт“.
 
Обучението има за цел придобиване на необходимите специализирани знания и 
практически умения за работа с хидравлични кранове /щипка/ и челюстни товарачи.
 
  Обучението е изградено на модулен принцип и е с продължителност:
 
      Теоретично обучение –  с хорариум – 60 уч.часа
      Практическо обучение –  с хорариум – 40  уч.часа
 
 
След успешно приключване на обучението се издава Свидетелство за правоспособност !

 

 

 

ЗАПИШИ СЕ В КУРС