КАТЕГОРИЯ – Тпс-VL

КАТЕГОРИЯ – Тпс-VL 
(въжени линии)

MG_1518   GC-50-mit-Fahrwerk1

 
Лицата, придобили правоспособност за работа с препосима горска техника кат. „Тпс-VL“
имат право да работят самостоятелно с въжени линии .
   Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания и да :
       – са навършили 18 години.
 
Обучението има за целпридобиване на необходимите специализирани знания и практически 
умения за работа с преносима горска техника – въжени линии.
 
Обучението е изградено на модулен принцип и е с продължителност:
             Теоретично обучение -  с хорариум- 60 уч.часа
             Практическо обучение - с хорариум – 40 уч.часа
 
След успешно приключване на обучението се издава Свидетелство за правоспособност !

 

 

 

                              ЗАПИШИ СЕ В КУРС