КАТЕГОРИЯ – Тпс-МТ

КАТЕГОРИЯ  – Тпс-МТ  МОТОРНИ ТРИОНИ
И ХРАСТОРЕЗИ

Chain-Saw-5200Hitachi-CJ-27EJ-S

 

 

 

Лицата, придобили правоспособност за работа с препосима горска техника кат. Тпс- МТ  
имат право да работят самостоятелно с моторни триони и храсторези.
     Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания и да:
       – са  навършили 18 години.
 
Обучението има за цел придобиване на необходимите специализирани знания и 
практически умения за работа с преносима горска техника, моторни триони и храсторези.
 
  Обучението е изградено на модулен принцип и е с продължителност:
       Теоретично обучение – с хорариум – 60 уч.часа
        Практическо обучение - с хорариум – 40 уч.часа

 

След успешно приключване на обучението се издава Свидетелство за правоспособност !

                 

 

 

                                                   ЗАПИШИ СЕ В КУРС