Заварчик

    

 welding_machineЗАВАРЧИК  MTAAutoHelmetSml0202

 

 

Изискванията към кандидатите:

 

     – входящото минимално образователно равнище за всички степени на правоспособност

       е завършен шести клас.

     – минималната възраст за провеждане на практическо обучение по заваряване е 16 години.

     – да са физически и психически здрави, и годни за упражняване на професията.

 

Документи за записване:

      – копие на диплома за завършено образование;

      – медицинско свидетелство; 

      – снимки: 2 бр.

 

 При обучението се придобиват следните степени на правоспособност по заваряване:

 

  1.заварчик на ъглови шевове

  2.заварчик на листов материал

  3.заварчик на тръби.

 

 МОДУЛИ

 За професионално обучение за придобиване на правоспособност по заваряване.

 

Процес на заваряване                                                   Модули                   Означение                     

Ръчноелектродъгово заваряване                                     РЕДЗ                        Е-(E1-E8)

Eлектродъгово заваряване в защитна газова среда       МИГ/МАГ               М-(M1-M6)

(инертен/активен ) с топящ се електрод

 

Електродъгово заваряване в защитна газона срада        ВИГ                         T-(T1-T6)

с нетопящ се електрод

Газокислородно заваряване                                               ГКЗ                        G-(G1-G4)

 

 

                  ЗАПИШИ СЕ В КУРС