ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

Untitled-2

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

 

mon-gerb

Частен професионален колеж „АВС“ е основан през 2015 г. със Заповед

№ РД 14-27 /09.06.2015 г. на Министерството на образованието и науката.

 

 11407015_10153050463717991_2258226484671856432_n      1534393_10153050463777991_3371583413153136630_n 

Обучавано може да бъде всяко лице, навършило 16 години, притежаващо

средно образование, на което съответната професия  не му е противопоказна.

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена

със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на конкретната  професията.

 

  FullSizeRender  image1 (2)  image1 (5) 

 

Практическите занятия по професията се извършват в реална работна среда, оборудвана

с необходимите съоръжения за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

Преподавателите на колеж АВС притежават богат практически опит и теоретична подготовка.

Обучението приключва с успешното полагането на държавен изпит по теория и по практика на професията/специалността.

 

Завършеното обучение за придобита четвърта степен на професионална квалификация се удостоверява

с документ с европейска валидност – Свидетелство за професионална квалификация.

                                           

                                          svide

                                                                     ПРОФЕСИИ

                     

                          СПОРТЕН МАСАЖИСТ                                    ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

 

                    1379329560360                    Fitness Instructor Leading Stretches