Карта за квалификация

Карта за квалификация на водача    

 

АВС провежда курсове за придобиване на карта за професионална квалификация за

водачите на пътници и товари, по наредба 41.  Картата е необходима за всички

водачи на товарини автомобили  и автобуси за вътрешни и международни превози.

Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели по европейски учебни програми .

 

Обучителните курсове стартират всеки – понеделник ,сряда и петък ! 

workhouse

 

 КУРС ЗА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:

•     преди 10.09.2008г. за кат. D или D+E;
•     преди 10.09.2009 г.за кат. C или C+E.
Продължителността на курса е 47 учебни часа.

 

 56-pax.Mercedes.Setra.External

КУРС ЗА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 За водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:

•     след 10.09.2008 г. за категории D или D+E;
•     след 10.09.2009 г. за категории C или C+E.

 

Пълен курс на обучение

Пълния курс е с продължителност минимум 400 учебни часа.

Изисквания към водачите:
•     за кат. С и С+Е – навършени 18 години;
•     за кат. Д и Д+Е – навършени 21 години.

 

Ускорен курс на обучение

Продължителността на ускорения курс е минимум 200 учебни часа

Изисквания към водачите:
•     за кат. С и С+Е – навършени 21 години;
•     за кат. Д и Д+Е – навършени 23 години.

Обучителните курсове стартират всеки – понеделник ,сряда и петък ! 

                     
                       ЗАПИШИ СЕ В КУРС 

 

                                            10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ПРИ ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ !!!