Категория D

Категория D 56-pax.Mercedes.Setra.External           
 
  • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D” трябва:

  • да е на възраст не по-малко от 21 години;

  • да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „С“.

  • да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от 2 години или да притежава стаж като водач на МПС от категория “D1” не по-малко от 1 година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

  • да има валидно свидетелство за психологически годност

  • да е завършил основно образование.

 
                          ЗАПИШИ СЕ В КУРС 

 

                                            10% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА ПРИ ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ !!!