ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

ПЕРИОДИЧНИ И ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

  • Периодично обучение на- мото и електрокаристи , огняри ,кранисти
  • Курсове по безопасност на труда , електробезопасност, ЗБУТ за строителни фирми
  • Обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / ЗБУТ/
  • Обучение за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)
  • Първоначално обучение за охранители съгласно чл.28 ал.1 от Закона за ЧОД

Прочетете повече