Курс опасни товари ADR

АВС провежда курс за придобиване / удължаване/ на Свидетелство на  водач на МПС за превоз на опасни товари

- Основен курс /превоз на опасни вещества в опаковки/;

- Специализиран курс за превоз на опасни товари в цистерна;

- Специализиран курс за превоз на опасни товари от клас 7 /радиоактивни вещества/;

- Специализиран курс за превоз на опасни товари от клас 1 /взривоопасни вещества/;

- Опреснителен курс /за тези , които притежават свидетелство за ADR /;

 

 adr

 

АВС предоставя безплатни учебни материали и TREM карта за всеки курсист !

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – gsm 0897 820 128