Квалификационни групи по електробезопасност

Обучение за квалификационни групи по електробезопасност

electrician_plug_it_in-wb

Задължителното обучение за придобиване или продължаване срока на валидността квалификационните групи по електробезопасност за ръководителя и изпълнителния персонал съгласно „Правилник за безопасност и здраве по електрообзавеждането с напрежение до 1000V”

   

Продължителността на обучението  е:

                        

Втора квалификационна група                – 4 уч.часа

                        

Трета квалификационна група                – 8 уч.часа

                        

Четвърта квалификационна група           – 12 уч.часа

                        

Пета квалификационна  група                – 18 уч.часа

 

Проверката на знанията се извършва чрез изпит.

Издаденото Удостоверение е по образец /от приложение №3 към чл.22 от правилника/.

 

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 0888 368 441